در حال بارگذاری ویدیو ...

شیوه شرطی سازی و جایزه برای فرزندان

Balagh
Balagh

- برای شروع یک رفتار و جا انداختن یک مؤلفه مثل صبر در تربیت فرزندان از جایزه و تشویق استفاده و کمک گرفته شود مفید خواهد بود، اما در مقابل اعطای جایزه و تشویق به نیت شرطی سازی ، یعنی مرتبا جهت تداوم این رفتار و اجرای آن ، جایزه داده شود ؛ این کار نامناسبی است ؛ پس برای شروع رفتار جایزه دادن خوب است ولی در تداوم باید ملاحظه کرد که ان فرزند عادت به جایزه گرفتن نکند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال