در حال بارگذاری ویدیو ...

چگونه در اتوماسیون اداری فراگستر به سوابق سمتهای سازمانی قبلی دسترسی داشته باشید؟

faragostar
faragostar

در سازمانها و علی الخصوص سازمانهای بزرگ مبحث جابجایی افراد در سمتهای سازمانی مکررا اتفاق میافتد. بعنوان مثال یک معاون از سازمان میرود و یک معاون دیگر جایگزین آن می شود. در اینصورت باید فرد جدید بتواند در اتوماسیون اداری به مکاتبات و اسناد قبلی، دسترسی داشته باشد. برای این منظور در اتوماسیون اداری فراگستر قابلیتی تعبیه شده است که راهبر سیستم میتواند به فرد جدید، دسترسیهای لازم برای مشاهده سوابق قبلی این سمت را بدهد.
در این ویدئو با چگونگی دسترسی به سوابق یک سمت در اتوماسیون اداری فراگستر آشنا می‌شوید.
اتوماسیون اداری فراگستر : https://www.faragostar.net/automation/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چگونه در اتوماسیون اداری فراگستر به سوابق سمتهای سازمانی قبلی دسترسی داشته باشید؟

۰ لایک
۰ نظر

در سازمانها و علی الخصوص سازمانهای بزرگ مبحث جابجایی افراد در سمتهای سازمانی مکررا اتفاق میافتد. بعنوان مثال یک معاون از سازمان میرود و یک معاون دیگر جایگزین آن می شود. در اینصورت باید فرد جدید بتواند در اتوماسیون اداری به مکاتبات و اسناد قبلی، دسترسی داشته باشد. برای این منظور در اتوماسیون اداری فراگستر قابلیتی تعبیه شده است که راهبر سیستم میتواند به فرد جدید، دسترسیهای لازم برای مشاهده سوابق قبلی این سمت را بدهد.
در این ویدئو با چگونگی دسترسی به سوابق یک سمت در اتوماسیون اداری فراگستر آشنا می‌شوید.
اتوماسیون اداری فراگستر : https://www.faragostar.net/automation/

آموزش