در حال بارگذاری ویدیو ...

سفرنامه سودا - تویوپ سواری و حادثه برای سودا در نسار

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

دوباره امروز برای تفریح و تویوپ‌سواری به حاشیه پیست اسکی نسار رفتیم

اسکی مختص قشر خاصی از جامعه و تویوپ‌سواری هم مختص عام هست
هرچند این تفریح لذت خاصی دارد ، اما بسیار خطرناک و حادثه‌ساز است. همانطور که امروز خدا سودا را دوباره به ما داد و برخورد یک تویوپ بزرگ با سودا ، موجب پرت شدن چند متری او شد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سفرنامه سودا - تویوپ سواری و حادثه برای سودا در نسار

۱ لایک
۰ نظر

دوباره امروز برای تفریح و تویوپ‌سواری به حاشیه پیست اسکی نسار رفتیم

اسکی مختص قشر خاصی از جامعه و تویوپ‌سواری هم مختص عام هست
هرچند این تفریح لذت خاصی دارد ، اما بسیار خطرناک و حادثه‌ساز است. همانطور که امروز خدا سودا را دوباره به ما داد و برخورد یک تویوپ بزرگ با سودا ، موجب پرت شدن چند متری او شد.