در حال بارگذاری ویدیو ...

روش انجام تست اکسیداز

۱۲۳ بازدید
پل ایده‌آل پارس
پل ایده‌آل پارس

در بین باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی نایسریا و پسودوموناس از نظر اکسیداز مثبت بوده، این در حالی است که خانواده انتروباکتریاسه اکسیداز منفی بوده و با انجام تست اکسیداز قابل تفکیک و شناسایی هستند. آنزیم‌های اکسیداز در سیستم انتقال الکترون در تنفس هوازی نقش بسیار مهمی دارند.

در این ویدیو ما در حال بررسی ایندوفنول اکسیداز که بخشی از کمپلکس سیتوکروم اکسیداز در زنجیره انتقال الکترون است، هستیم و نحوه انجام تست اکسیداز را تشریح می‌کنیم.


مجله پل ایده آل پارس
www.medpip.com/mag

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال