در حال بارگذاری ویدیو ...

لایو بهزی شماره7: آموزش خودمراقبتی بهزی :تجربه مبارزه با کرونا از دید یک پرستار مقیم کالیفرنیا

۱۹۹ بازدید
Behzee - بهزی
Behzee - بهزی

از دید سازمان بهداشت جهانی و سامانه بهزی در کنترل یک همه گیری چون کرونا چند موضوع مهم وجود دارد و ای موضوعات میان ایران و آمریکا فرقی ندارد:

-آموزش رفتارهای صحیح خود مراقبتی

-آموزش مهارت های شرایط قرنطینه

-اطلاع از ضرورت کاهش تماس های غیرضروری با دیگران

-پایش و پیگیری علایم افراد سالم و بیماران به صورت روزانه برای تشخیص زودهنگام و اقدام سریع

-ایجاد حس امنیت از راه دور

-تحت پوشش قرار دادن و رصد جامعه

در این لایو دیدیم که چطور این اصول در آمریکا مشابه ایران باید اجرا شود. با خانم فرحناز مازندرانی پرستار ارشد از برکلی کالیفرنیا همرا باشید.
برای اطلاعات بیشتر به سایت بهزی مراجعه فرمایید.
https://blog.behzee.com/category/patient_education/corona-virus/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال