Skip to main content
زولا
۱۸۴ بازدید

آموزش خود مراقبتی بهزی در سرما خوردگی، آنفولانزا، سارس، کرونا و ...

Behzee - بهزی
Behzee - بهزی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

در روزهای گذشته در جهان همه گیری ویروسی به نام کرونا بحث و همهمه ایجاد کرده و تیم بهزی وظیفه خود میداند که در این زمنیه و سایر بیماری های عفونی فصل زمستان توضیحاتی ارائه کند. ویروس کرونا خود، ویروس تازه ای نیست و ممکن است بارها بشر درگیر آن شده باشد. این ویروس به نسبت ّه بقیه اعضا خانواد خود کشندگی کمتری دارد ولی چون علائم خفیف تری دارد احتمال انتشار بیشتری دارد. این ویروس برای افراد پرخطر بیماری خطرناکی است و لازم است با آموزش وایش وضعیت آنها تحت نظر قرار گرفته شود تا مانع انتشار بیشتر آن شویم. در ویدئو زیر تیم بهزی به بررسی این موضوع پرداختند