در حال بارگذاری ویدیو ...

Daijobanai meme (Flash Warning)

۵ نظر گزارش تخلف
( پست آخر) ♥ chaico
( پست آخر) ♥ chaico

...
https://assets.clip-studio.com/ko-kr/detail?id=1740419
https://assets.clip-studio.com/ko-kr/detail?id=1692034
___________________________--__________________________
):) متن ویرایش شده ویدیو ):)

مشکلی هست؟خوبی؟
بله من خوبم!
نه
عزیزم من خوب نیستم
این اصلا خوب نیست

در ضمن عزیزم حالم خوب نیست

همیشه با هیجان و غم احاطه شده ام
عزیزم من خوب نیستم
این اصلا خوب نیست
علاوه بر این عزیزم، حتی اگر حالم خوب نباشد
تظاهر میکنم که خوبم
عزیزم من خوب نیستم
به علاوه عزیزم اشکالی نداره عزیزم اشکالی ندار
نه نه
اصلا خوب نیست
خالی کن خودتو چون پر از غمی ...
_____________________________________
خیلی هامون به سوال خوبی ؟...جواب میدیم مرسی خوبم...در حالی که داغونیم...تو خودمون میگیم خو !... به طرف بگیم خوب نیستم چی میشه؟...هیچی!!....یکم فقط حال طرفمونو خراب میکنیم اما با نگفتنت که بدتر منو نگران خودت میکنی بیش تر که خودت رو داغون میکنی ....درسته کاری از دستم بر نمیاد اما ...اما لاعقل دلیلشم نمیگی بیا باهام حرف بزن تا شاید یه ذره هم که شده حالت بهتر شه ...یا با هر کس دیگه ایی ...حالت مهمه اونم خیلی زیاد پس زر نزن حالم مهم نیست اگه نبود که نمیپرسیدم حالت رو و این حرف ها رو بهت نمیزدم و بیخیالت میشدم اما میبینی که برام مهمه که دارم باهات راجبش میحرفم ....اگه داغونی حالت خرابه بدون من از تو شاید حال خرابترم پس بزار درکت کنم ...شاید گفتم شاید.....خیلی هامون فک میکنیم تنهاییم ولی سرمونو که میچرخونیم میبینم عاا کسایی رو داریم که به فکرمونن ...این شامل خیلیامون میشه...بعضی وقتا هم تو جمع حس تنهایی میکنیم دلمون میگیره...بعضی وقتا به یه نفر احتیاج داریم ...بعضی وقتا فقط خودمونو لازم داریم که خلوت کنیم .... شاید فکر کنی تنهایی ناراحت کنندست ولی تو یه جاهایی بهترین راهه ...اینم بگم اون بالا کسی رو داری که وقتی تو تاریکی اشک میریزی ...تو گوشِت اروم میگه راحت باش خودتو خالی کن ...هیچ ادمی هم کنارت نباشه ...من کنارتم و دوست دارم ...خودتم که کنار خودت هستی پس خودتم خودت رو دوست داشته باش و بدون هستند کسانی که دوست دارند و به زودی میبینیشون ...پس تنهاییت رو با من شریک شو و بزار بفهمم چرا حالت خوب نیست تا بتونم کاری کنم که حتی شده تو تنهایی خودت حالت خوب باشه تا حال منم خوب باشه....(ممنونم .)

نظرات (۵)

Loading...

توضیحات

Daijobanai meme (Flash Warning)

۱۶ لایک
۵ نظر

...
https://assets.clip-studio.com/ko-kr/detail?id=1740419
https://assets.clip-studio.com/ko-kr/detail?id=1692034
___________________________--__________________________
):) متن ویرایش شده ویدیو ):)

مشکلی هست؟خوبی؟
بله من خوبم!
نه
عزیزم من خوب نیستم
این اصلا خوب نیست

در ضمن عزیزم حالم خوب نیست

همیشه با هیجان و غم احاطه شده ام
عزیزم من خوب نیستم
این اصلا خوب نیست
علاوه بر این عزیزم، حتی اگر حالم خوب نباشد
تظاهر میکنم که خوبم
عزیزم من خوب نیستم
به علاوه عزیزم اشکالی نداره عزیزم اشکالی ندار
نه نه
اصلا خوب نیست
خالی کن خودتو چون پر از غمی ...
_____________________________________
خیلی هامون به سوال خوبی ؟...جواب میدیم مرسی خوبم...در حالی که داغونیم...تو خودمون میگیم خو !... به طرف بگیم خوب نیستم چی میشه؟...هیچی!!....یکم فقط حال طرفمونو خراب میکنیم اما با نگفتنت که بدتر منو نگران خودت میکنی بیش تر که خودت رو داغون میکنی ....درسته کاری از دستم بر نمیاد اما ...اما لاعقل دلیلشم نمیگی بیا باهام حرف بزن تا شاید یه ذره هم که شده حالت بهتر شه ...یا با هر کس دیگه ایی ...حالت مهمه اونم خیلی زیاد پس زر نزن حالم مهم نیست اگه نبود که نمیپرسیدم حالت رو و این حرف ها رو بهت نمیزدم و بیخیالت میشدم اما میبینی که برام مهمه که دارم باهات راجبش میحرفم ....اگه داغونی حالت خرابه بدون من از تو شاید حال خرابترم پس بزار درکت کنم ...شاید گفتم شاید.....خیلی هامون فک میکنیم تنهاییم ولی سرمونو که میچرخونیم میبینم عاا کسایی رو داریم که به فکرمونن ...این شامل خیلیامون میشه...بعضی وقتا هم تو جمع حس تنهایی میکنیم دلمون میگیره...بعضی وقتا به یه نفر احتیاج داریم ...بعضی وقتا فقط خودمونو لازم داریم که خلوت کنیم .... شاید فکر کنی تنهایی ناراحت کنندست ولی تو یه جاهایی بهترین راهه ...اینم بگم اون بالا کسی رو داری که وقتی تو تاریکی اشک میریزی ...تو گوشِت اروم میگه راحت باش خودتو خالی کن ...هیچ ادمی هم کنارت نباشه ...من کنارتم و دوست دارم ...خودتم که کنار خودت هستی پس خودتم خودت رو دوست داشته باش و بدون هستند کسانی که دوست دارند و به زودی میبینیشون ...پس تنهاییت رو با من شریک شو و بزار بفهمم چرا حالت خوب نیست تا بتونم کاری کنم که حتی شده تو تنهایی خودت حالت خوب باشه تا حال منم خوب باشه....(ممنونم .)