در حال بارگذاری ویدیو ...

تاحالا دیده بودید؟ کوسه گربه | CATSHARK

دقت کردی؟!
دقت کردی؟!

گربه‌کوسه‌ماهیان کوسه‌هایی کوچک با تنه‌ای استوانه‌ای یا تا حدی از بالا به پایین فشرده هستند. پیش دم استوانه‌ای و اندکی طویل تر از تنه‌است و ممکن است برجستگی‌های جانبی در طرفین تنه و دم وجود داشته باشند یا دیده نشوند.

سر توسعه جانبی نیافته و استوانه‌ای یا تا اندازه‌ای از بالا به پایین فشرده‌است.

دارای پنج شکاف آبششی کوچک هستند که سه شکاف آخر بر روی قائده باله سینه‌ای قرار دارند و انتهای بالایی آن‌ها به سطح فوقانی سر نمی‌رسد، فاقد پالاینده‌ها یا خارهای آبششی در مدخل شکاف آبششی هستند.

اسپیراکل‌ها بسیار درشت هستند و در قسمت خلفی و پایین چشم‌ها قرار دارند.

بینی دارای سبیلک‌ها، شیارهای بینی دهانی و شیارهای پیرامونی منفذ بینی در نزدیک جلوی دهان است.

چشم‌ها در بالا و قسمت میانی طرفین سر قرار دارند و فاقد پلک سوم هستند.

پوزه کوتاه یا تا حدی بلند و کمی از بالا به پایین فشرده، سهمی تا بسیار گرد است که چندان پهن و تیغه مانند نبوده و فاقد سبیلک و زوائد جانبی است.

دهان کوچک و تقریباً عرضی است که کاملاً در جلوی چشم‌ها واقع شده‌است، واجد چین‌های لبی نسبتاً بزرگ بر روی هر دو آرواره است که چین‌های بالایی تا جلوی دهان امتداد می‌یابد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تاحالا دیده بودید؟ کوسه گربه | CATSHARK

۰ لایک
۰ نظر

گربه‌کوسه‌ماهیان کوسه‌هایی کوچک با تنه‌ای استوانه‌ای یا تا حدی از بالا به پایین فشرده هستند. پیش دم استوانه‌ای و اندکی طویل تر از تنه‌است و ممکن است برجستگی‌های جانبی در طرفین تنه و دم وجود داشته باشند یا دیده نشوند.

سر توسعه جانبی نیافته و استوانه‌ای یا تا اندازه‌ای از بالا به پایین فشرده‌است.

دارای پنج شکاف آبششی کوچک هستند که سه شکاف آخر بر روی قائده باله سینه‌ای قرار دارند و انتهای بالایی آن‌ها به سطح فوقانی سر نمی‌رسد، فاقد پالاینده‌ها یا خارهای آبششی در مدخل شکاف آبششی هستند.

اسپیراکل‌ها بسیار درشت هستند و در قسمت خلفی و پایین چشم‌ها قرار دارند.

بینی دارای سبیلک‌ها، شیارهای بینی دهانی و شیارهای پیرامونی منفذ بینی در نزدیک جلوی دهان است.

چشم‌ها در بالا و قسمت میانی طرفین سر قرار دارند و فاقد پلک سوم هستند.

پوزه کوتاه یا تا حدی بلند و کمی از بالا به پایین فشرده، سهمی تا بسیار گرد است که چندان پهن و تیغه مانند نبوده و فاقد سبیلک و زوائد جانبی است.

دهان کوچک و تقریباً عرضی است که کاملاً در جلوی چشم‌ها واقع شده‌است، واجد چین‌های لبی نسبتاً بزرگ بر روی هر دو آرواره است که چین‌های بالایی تا جلوی دهان امتداد می‌یابد.

حیوانات و طبیعت