Skip to main content
۱۲ بازدید

مدیریت گروه های کالا

مکسوس
مکسوس
منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶

در این ویدئو، تعریف، ویرایش و حذف گروه کالاهای نرم افزار حسابداری مکسوس آموزش داده می شود.