در حال بارگذاری ویدیو ...

لاکهید مارتین جنگنده جدیدش (اف-21) را معرفی کرد

داریوش
داریوش

F-21. For India, from India./Meet the F-21. Specifically configured for the Indian Air Force, the F-21 provides unmatched 'Make in India' opportunities and strengthens India's path to an advanced airpower future.
بر اساس ویدیو و عکس هایی که سایت لاکهید مارتین در مورد این جنگنده مشخص کرده است، می توان فهمید که این یک جنگنده نسل چهارم است. بر اساس تعداد موشک و بمب هایی که به این جنگنده متصل می شود می توان گفت که در دید رادار قرار نگرفتن، برای سازندگان این جنگنده اولویت نداشته است.
تولید این جنگنده در هند با قطعاتی که از آمریکا وارد می شود انجام می گیرد. حجم تولید و زمان شروع ساخت این جنگنده هم مشخص نیست.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

لاکهید مارتین جنگنده جدیدش (اف-21) را معرفی کرد

۱ لایک
۰ نظر

F-21. For India, from India./Meet the F-21. Specifically configured for the Indian Air Force, the F-21 provides unmatched 'Make in India' opportunities and strengthens India's path to an advanced airpower future.
بر اساس ویدیو و عکس هایی که سایت لاکهید مارتین در مورد این جنگنده مشخص کرده است، می توان فهمید که این یک جنگنده نسل چهارم است. بر اساس تعداد موشک و بمب هایی که به این جنگنده متصل می شود می توان گفت که در دید رادار قرار نگرفتن، برای سازندگان این جنگنده اولویت نداشته است.
تولید این جنگنده در هند با قطعاتی که از آمریکا وارد می شود انجام می گیرد. حجم تولید و زمان شروع ساخت این جنگنده هم مشخص نیست.