در حال بارگذاری ویدیو ...

در قطب جنوب چخبره؟ چرا سفر به اونجا ممنوعه؟

chhepassa
chhepassa

قطب جنوب یا قاره جنوبگان یکی از ناشناخته‌ترین قسمت‌های کره زمینه که ساکن بومی نداره.
این قاره بر اساس تعریف جغرافی‌دان‌ها، بیابان محسوب می‌شه و با در نظر گرفتن این مسئله، میشه گفت بزرگترین بیابان روی کره زمینه.
بخش عمده‌ای از سطح قاره جنوبگان (حدود ۹۸%) با یخ پوشیده شده و متوسط ضخامت این یخ‌ها حدود ۱۸۰۰ متر برآورد می‌شه.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

در قطب جنوب چخبره؟ چرا سفر به اونجا ممنوعه؟

۳ لایک
۰ نظر

قطب جنوب یا قاره جنوبگان یکی از ناشناخته‌ترین قسمت‌های کره زمینه که ساکن بومی نداره.
این قاره بر اساس تعریف جغرافی‌دان‌ها، بیابان محسوب می‌شه و با در نظر گرفتن این مسئله، میشه گفت بزرگترین بیابان روی کره زمینه.
بخش عمده‌ای از سطح قاره جنوبگان (حدود ۹۸%) با یخ پوشیده شده و متوسط ضخامت این یخ‌ها حدود ۱۸۰۰ متر برآورد می‌شه.

علم و فن آوری