در حال بارگذاری ویدیو ...

مددکاری اجتماعی | مددکاری اجتماعی سنتی و جدید

رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

تفاوتهای مددکاری اجتماعی سنتی و جدید
کاری از خانم شهره طاعتی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان

#مددکاری_اجتماعی #مددکاری_اجتماعی_سنتی #مددکاری_اجتماعی_جدید #تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #مددکاران_اجتماعی_ایران #مددکاری_احتماعی_ایرانیان
#فرسودگی_شغلی #فرسودگی_روانی #خودآگاهی #مشاوره_شغلی #آشنایی_با_مددکاری_اجتماعی #ذهن_آگاهی #جامعه_تاب_آور

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مددکاری اجتماعی | مددکاری اجتماعی سنتی و جدید

۰ لایک
۰ نظر

تفاوتهای مددکاری اجتماعی سنتی و جدید
کاری از خانم شهره طاعتی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان

#مددکاری_اجتماعی #مددکاری_اجتماعی_سنتی #مددکاری_اجتماعی_جدید #تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #مددکاران_اجتماعی_ایران #مددکاری_احتماعی_ایرانیان
#فرسودگی_شغلی #فرسودگی_روانی #خودآگاهی #مشاوره_شغلی #آشنایی_با_مددکاری_اجتماعی #ذهن_آگاهی #جامعه_تاب_آور

آموزش