Skip to main content
زولا
۸۷ بازدید

آمار دقیق مبتلایان به کرونا در ایران

زوم تک
کانال تایید شده زوم تک
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

آمار دقیق مبتلایان به کرونا در ایران
https://zoomtech.org/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%9f/