در حال بارگذاری ویدیو ...

فروشنده حرفه ای برای مشتری خود احترام و ارزش قائل می شود 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

کسب و کار با وجود مشتری و انجام فرایند فروش به موفقیت و پیشرفت می رسد. برای موفقیت در کسب و کار هیچ چیز را از حد نگذرانید به جز احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن برای مشتری.شما با ارزش نهادن به مشتری درواقع برای مجموعه خود اعتبار می خرید و موجب به وجود آمدن یک حس مثبت برای مشتری می شوید که این یک کاشت است و می تواند سالها برداشت در پی داشته باشد.مشتری در بازار رقابتی امروز اولویت هایی فراتر از محصول و قیمت را مد نظر قرار می دهد. مشتری از فروشنده ای خرید می کند که نسبت به او احساس مثبتی داشته باشد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال