در حال بارگذاری ویدیو ...

فروشنده حرفه ای با اشتیاق مشتری را مجاب به خرید می کند 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

باید توجه داشته باشیم مشتری پیش از خرید محصول هنر و اشتیاق ما را می خرد. نمی توانیم بدون مجاب کردن مشتری و پاسخ به سوال های ذهنی او راجع به محصول و خدماتمان او را مجاب کنیم از ما خرید کند. عنصری که بیشترین تاثیر را در مجاب کردن مشتری دارد ایمان و اشتیاق فروشنده نسبت به محصول و کسب و کار خود است. تخصص فروشنده نسبت به جنس و کسب و کار خود نیز از عوامل مهم جهت توجیه کردن مشتری برای خرید کردن است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال