در حال بارگذاری ویدیو ...

فروشنده حرفه ای نسبت به محصول خود ایمان و اعتماد کامل دارد 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

فروشنده حرفه ای قادر به فروش تمام محصولات است. این جمله ایست کلیشه ای که بین عوام رواج دارد. نه اینکه بگوییم اینگونه نیست ولی این مطب دچار یک نقصان است. باید گفت فروشنده حرفه ای قادر است تمام محصولاتی که نسبت به آنها ایمان و اعتماد دارد را بفروشد. گاهی با این مسئله مواجه شده اید که روی فروش یک محصول عالی عمل کرده و روی محصولی دیگر فروش پایینی دارید. یکی از عوامل این موضوع می تواند ایمان و اعتماد شما نسبت به محصول اول باشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فروشنده حرفه ای نسبت به محصول خود ایمان و اعتماد کامل دارد 09125281952

۰ لایک
۰ نظر

فروشنده حرفه ای قادر به فروش تمام محصولات است. این جمله ایست کلیشه ای که بین عوام رواج دارد. نه اینکه بگوییم اینگونه نیست ولی این مطب دچار یک نقصان است. باید گفت فروشنده حرفه ای قادر است تمام محصولاتی که نسبت به آنها ایمان و اعتماد دارد را بفروشد. گاهی با این مسئله مواجه شده اید که روی فروش یک محصول عالی عمل کرده و روی محصولی دیگر فروش پایینی دارید. یکی از عوامل این موضوع می تواند ایمان و اعتماد شما نسبت به محصول اول باشد.