در حال بارگذاری ویدیو ...

فروشنده حرفه ای از تمام مشتریان خریدار می سازد 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

یکی از قوانین موفقیت در فروش این است که ما نباید راجع به مراجعه کنندگانمان پیش داوری بدی داشته باشیم. ما باید تمام مراجعه کنندگان را خریدار دانسته و برای آنها وقت و انرژی زیادی را صرف کنیم. هرگاه مشتری را قضاوت کنیم در واقع او را از دست داده ایم ما باید تمام مراجعه کنندگان را با هنر فروشندگی خودمان تبدیل به خریدار کنیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فروشنده حرفه ای از تمام مشتریان خریدار می سازد 09125281952

۰ لایک
۰ نظر

یکی از قوانین موفقیت در فروش این است که ما نباید راجع به مراجعه کنندگانمان پیش داوری بدی داشته باشیم. ما باید تمام مراجعه کنندگان را خریدار دانسته و برای آنها وقت و انرژی زیادی را صرف کنیم. هرگاه مشتری را قضاوت کنیم در واقع او را از دست داده ایم ما باید تمام مراجعه کنندگان را با هنر فروشندگی خودمان تبدیل به خریدار کنیم.