Skip to main content
زولا
۱۶۴ بازدید

17 عبارت از دنیل لیبسکیند در مورد معماری با زیرنویس فارسی

خانه ما
خانه ما
منتشر شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۷

17 عبارت از دنیل لیبسکیند در مورد معماری با زیرنویس فارسی
سخنرانی بسیار الهام بخش دنیل لیبسکیند در مورد الهامات معماری در کنفرانس تد