Skip to main content
۶۴۶ بازدید

استفاده از نبوغ طبیعت در معماری - مایکل پولین

خانه ما
خانه ما
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

استفاده از نبوغ طبیعت در معماری - مایکل پولین
چگونه یک معمار می تواند دنیای جدیدی از زیبایی های پایدار بسازد؟ سخنرانی مایکل پولین در کنفرانس تد