Skip to main content
بلک میرور
۱۲۵ بازدید

راهی بهتر برای مردن ، با کمک معماری با زیرنویس فارسی

خانه ما
خانه ما
منتشر شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۷

راهی بهتر برای مردن ، با کمک معماری با زیرنویس فارسی
در این سخنرانی بسیار مهیج ، طراح معمار، آلیسون کیلینگ ،از ساختمانهلیی می گوید که به نوعی با مردن سر و کار دارند ، مانند معماری قبرستان ، معماری بیمارستان و آسایشگاه