در حال بارگذاری ویدیو ...

مهارت های گفت و گو

سایت توانا
سایت توانا

سخنور باید مسلط بر گفت و گو باشد
ما به عنوان یک سخنران باید موضوع سخنرانی را محدود کرده و در مورد یک موضوع خاص صحبت کنیم.
سعی کنیم به عنوان سخنران در طول ارائه، مدیریت انرژی داشته باشیم.
به سخنران جنبه ی انسانی بدهیم و بدانیم هر چه جنبه انسانی یک سخنران بیشتر باشد سخنرانی جذاب تر خواهد شد.
از منابع و انسان های مورد وثوق مخاطب استفاده کنیم. (برای تاثیر گذاری و اقناع مخاطب).
از جملات و کلمات معجز استفاده کنیم. (با کمترین کلمات بیشترین تاثیر در مخاطب ایجاد شود).
تصویر سازی کنیم و از کلمات شناخته شده بیشتر استفاده کنیم.(می توانیم از داستان هم استفاده کنیم).
صمیمیت را از بین نبریم و بدانیم سخنی که تصویری از صمیمیت ارائه می دهد، نقش بزرگی در برقراری ارتباط مطلوب و اثر بخش دارد.
همچنین ارتباط موفق در سایه صمیمیت صادقانه شکل می گیرد.
مقاله کامل در سایت توانا
https://tavanaedu.com/%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال