Skip to main content
علی بابا
۱۶۶ بازدید

آموزش فن بیان و سخنوری: مناظره در سخنرانی (1)

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

مجادله و جدل مقدمه ای است برای ورود به موارد ذهنی سخنوری و نه موارد ساختاری فن بیان و فن خطابه و به این منظور از کتاب مشهور شوپنهاور استفاده می کنیم. علت استفاده از کتاب مشهور شوپنهاور این است که کمک بسیاری به روند منظم و منسجم بحث مناظره با ابزار جدل می نماید. برای ایجاد ذهنیت سخنرانی و سخنوری و این که فردی بتواند صاحب دیدگاه سخنورانه شود باید ابتدا ذهنیت جدلی پیدا کند و گذر این ذهنیت ما را به خطابه و سخنرانی می رساند