Skip to main content
تک بلیط
۱۳۵ بازدید

چگونه باکلاس صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان)

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۷

سخنوران
sokhanvaran.org
باکلاس صحبت کردن به چه معنا است؟ مهمترین مشخصه باکلاس صحبت کردن تمایز در کلمات و واژگان و نحوه بیان است. در این ویدئو دکتر محمد علی حسینیان بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای، به این مقوله پرداخته است.