در حال بارگذاری ویدیو ...

چگونه جذاب صحبت کنیم؟ استاد حسینیان

سخنوران
سخنوران

www.sokhanvaran.org
غایت هر پدیده انسانی جذابیت است به این معنا که اگر هر پدیده ای فاقد جذابیت باشد از بین مردمان رخت بر می بندد و از حافظه تاریخی آن ها پاک می شود.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال