Skip to main content
نماوا
۳۴۷ بازدید

چگونه با سیاست صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان)

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۷

سخنوران
www.sokhanvaran.org
سیاست و تدبیر در سخن می تواند انسان را از گزندها و آسیب های بیشماری مصون بدارد. دکتر محمد علی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنرانی حرفه ای در کشور، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است.