Skip to main content
۳۰۷ بازدید

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟ (استاد حسینیان)

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

sokhanvaran.org
معمولا بحث فن بیان معادل با سخنرانی و سخنوری فرض می شود. این ترادف و هم معنایی به این معناست که فرد سخنور بتواند آنچه را که در ذهن می پروراند و آنچه که در قلب دارد را به همان خوبی که خود می فهمد و درک می کند، به دیگران بفهماند.