Skip to main content
۲۰۰ بازدید

چگونه محکم صحبت کنیم؟ (دکتر زند)

سخنوران
سخنوران
منتشر شده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷

sokhanvaran.org
کانون سخنوران
محکم صحبت کردن و روان صحبت کردن دو بال و ستون اصلی و اساسی سخنرانی است. در مقاله چگونه روان صحبت کنیم به ابعاد و زوایای گوناگون روان بودن سخن پرداخته ایم و در این مقاله قصد داریم به جنبه دیگر سخنرانی یعنی محکم حرف زدن و قوام و استحکام سخن بپردازیم.