Skip to main content
زولا
۵۳ بازدید

حفاظت از قلب دوم (چکمه ایمنی عایق برق)

متوکل زاده
متوکل زاده
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

بیش از 30 درصد حوادث بوجود آمده در محیط های صنعتی ناشی از لیز خوردن و سقوط است و دلیل اینکه باید از چکمه ایمنی عایق برق را در محیط کار و به خصوص پست های برق استفاده نمود این است که سالیانه افراد زیادی بر اثر آسیب های ناشی از سوانح کاری که برای پا اتفاق می افتد دچار ضررهای بسیاری می شوند