در حال بارگذاری ویدیو ...

زمان بندی (scheduling) ارجاع خودکار نامه‌ها در اتوماسیون فراگستر

faragostar
faragostar

در اتوماسیون کسب و کار فراگستر این امکان وجود دارد تا بتوانید یک نامه‌ای را که می‌خواهید ارسال کنید آن را در یک صف زمانبندی قرار دهید. استفاده از این قابلیت در موارد زیر بسیار کاربرد دارد:
1- یک نامه‌ی عمومی را می‌خواهید برای گیرندگان زیادی ارجاع دهید، می‌توانید تنظیم کنید که خارج از تایم اداری ارسال شود تا تاثیری روی کارآیی سیستم نگذارد. (ارسال انبوه)
2- می‌خواهید یک نامه (مثلا دعوتنامه) در یک ساعت و زمان مشخصی برای گیرندگان ارسال شود.
https://fgc.ir/ver7

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

زمان بندی (scheduling) ارجاع خودکار نامه‌ها در اتوماسیون فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

در اتوماسیون کسب و کار فراگستر این امکان وجود دارد تا بتوانید یک نامه‌ای را که می‌خواهید ارسال کنید آن را در یک صف زمانبندی قرار دهید. استفاده از این قابلیت در موارد زیر بسیار کاربرد دارد:
1- یک نامه‌ی عمومی را می‌خواهید برای گیرندگان زیادی ارجاع دهید، می‌توانید تنظیم کنید که خارج از تایم اداری ارسال شود تا تاثیری روی کارآیی سیستم نگذارد. (ارسال انبوه)
2- می‌خواهید یک نامه (مثلا دعوتنامه) در یک ساعت و زمان مشخصی برای گیرندگان ارسال شود.
https://fgc.ir/ver7

آموزش