در حال بارگذاری ویدیو ...

امکان ارسال رویداد تقویم سازمانی به کارتابل در اتوماسیون کسب و کار فراگستر

faragostar
faragostar

در تقویم سازمانی اتوماسیون کسب و کار فراگستر، وقتی یک رویداد جدید تعریف کنید، آن رویداد به طور خودکار بصورت یک اطلاعیه به کارتابل فرد یا افراد مرتبط با رویداد ارسال خواهد شد. به این ترتیب آنها می‌توانند به راحتی با کلیک بر روی رویداد در کارتابل خود، جزئیات آن را به طور کامل مشاهده کرده و همیشه در جریان رویدادهای کاری باشند.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

امکان ارسال رویداد تقویم سازمانی به کارتابل در اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

در تقویم سازمانی اتوماسیون کسب و کار فراگستر، وقتی یک رویداد جدید تعریف کنید، آن رویداد به طور خودکار بصورت یک اطلاعیه به کارتابل فرد یا افراد مرتبط با رویداد ارسال خواهد شد. به این ترتیب آنها می‌توانند به راحتی با کلیک بر روی رویداد در کارتابل خود، جزئیات آن را به طور کامل مشاهده کرده و همیشه در جریان رویدادهای کاری باشند.
https://www.faragostar.net/automation/version7/

آموزش