در حال بارگذاری ویدیو ...

تعیین آدرس جلسه روی نقشه (Location) در تقویم سازمانی اتوماسیون اداری فراگستر

faragostar
faragostar

در هنگام تعریف یک رویداد در تقویم سازمانی سامانه اتوماسیون اداری فراگستر، شما می توانید مکان رویداد را روی نقشه مشخص نماید و در پیامک اطلاع رسانی برای مخاطبین رویداد ارسال کنید.
اتوماسیون اداری فراگستر : https://www.faragostar.net/automation/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تعیین آدرس جلسه روی نقشه (Location) در تقویم سازمانی اتوماسیون اداری فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

در هنگام تعریف یک رویداد در تقویم سازمانی سامانه اتوماسیون اداری فراگستر، شما می توانید مکان رویداد را روی نقشه مشخص نماید و در پیامک اطلاع رسانی برای مخاطبین رویداد ارسال کنید.
اتوماسیون اداری فراگستر : https://www.faragostar.net/automation/

آموزش