در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم‌افزار مدیریت مستندات اتوماسیون کسب و کار فراگستر

faragostar
faragostar

نرم افزار مدیریت مســتندات اتوماسیون کسب و کار فراگستر راه حلی برای مکانیزه کردن آرشیو اسناد است که بــا توجه به ویژگی‌ها و امکانــات منحصر به فرد خود به ســازمان‌‌ها کمک می‌کند تا کلیه اســناد و مدارک را به صورت اســتاندارد، مدیریت کنند و به گردش درآورند.
https://www.faragostar.net/automation/dms/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم‌افزار مدیریت مستندات اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۰ لایک
۰ نظر

نرم افزار مدیریت مســتندات اتوماسیون کسب و کار فراگستر راه حلی برای مکانیزه کردن آرشیو اسناد است که بــا توجه به ویژگی‌ها و امکانــات منحصر به فرد خود به ســازمان‌‌ها کمک می‌کند تا کلیه اســناد و مدارک را به صورت اســتاندارد، مدیریت کنند و به گردش درآورند.
https://www.faragostar.net/automation/dms/

آموزش