Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲۱,۰۵۶ بازدید

  • بسته شد خواستی رد بزن
  • Kurt
  • فرشید  اکبری
  • deleted
  • لیلی

«نیروی تلقین منفی»

گلچین ویدیوها
گلچین ویدیوها
منتشر شده در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف به پزشک معالج رجوع می‌کنند، در واقع دچار هیچ بیماری خاصی جز «نیروی تلقین منفی» نیستند. در صورت تداوم افکار منفی، این مشکل به نوعی بیماری روانی منجر می‌شود که از آن با عنوان سندرم «خودبیمارانگاری» یا «هایپوکُندریا» یاد می‌شود.