Skip to main content
تک بلیط
۴۷۷ بازدید

آموزش حرکت پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پرس سینه دمبل Dumbbell Bench Press
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم