در حال بارگذاری ویدیو ...

روند هوشمندسازی در جهان و پیاده سازی در اتوماسیون اداری

faragostar
faragostar

درکارگاه "هوشمندسازی اداری و مهندسی مجدد با بکارگیری فناوریهای نوین بومی" آقای مهندس شریفی به بررسی روند هوشمندسازی جهانی و چگونگی انجام آن در سیستمهای داخلی میپردازند.همچنین به معرفی ابزارهای BPMS ونحوه اجرای آن روی بستر اتوماسیون،مزیتهای استفاده از مدلسازی فرایندها درسازمان و تاثیر شناخت گلوگاه ها در افزایش بهره وری سازمان می پردازند. https://www.aparat.com/v/ZPRIV

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روند هوشمندسازی در جهان و پیاده سازی در اتوماسیون اداری

۰ لایک
۰ نظر

درکارگاه "هوشمندسازی اداری و مهندسی مجدد با بکارگیری فناوریهای نوین بومی" آقای مهندس شریفی به بررسی روند هوشمندسازی جهانی و چگونگی انجام آن در سیستمهای داخلی میپردازند.همچنین به معرفی ابزارهای BPMS ونحوه اجرای آن روی بستر اتوماسیون،مزیتهای استفاده از مدلسازی فرایندها درسازمان و تاثیر شناخت گلوگاه ها در افزایش بهره وری سازمان می پردازند. https://www.aparat.com/v/ZPRIV

علم و فن آوری