Skip to main content
بلک میرور
۳۷ بازدید

CSM/LM Docking

دنیای مهندسی مکانیک
دنیای مهندسی مکانیک
منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷

مرحله اتصال و داکینگ ماژول فرمان و سرویس به ماژول فرودگر ماه-ماموریت آپولو 11