Skip to main content
بلک میرور
۱۵۲ بازدید

  • دنیای مهندسی مکانیک

مراحل فرود کاوشگر Insight بر سطح مریخ

دنیای مهندسی مکانیک
دنیای مهندسی مکانیک
منتشر شده در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۷

سرمهندس Rob Manning از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا درباره مراحل ورود به جو و فرود کاوشگر اینسایت بر سطح مریخ توضیح می دهد.