Skip to main content
متین
۸۳ بازدید

Eagle has landed

دنیای مهندسی مکانیک
دنیای مهندسی مکانیک
منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷

جدایش ماژول فرودگر ماه از ماژول فرمان و فرود نیل آرمسترانگ بر ماه- آپولو 11