Skip to main content
بلک میرور
۱۳۶ بازدید

apollo 11 earth reentry

دنیای مهندسی مکانیک
دنیای مهندسی مکانیک
منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷

لحظه بازگشت و ورود به جو زمین کاوشگر آپولو ۱۱ از سفر ماه