در حال بارگذاری ویدیو ...

فاشیسم : قسمت 3/3 - یهودستیزی و حزب نازی آلمان

۰ نظر گزارش تخلف
پویاکام
کانال تایید شده پویاکام

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
music by :
@ScottBuckley
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
جنبشهای فاشیستی، بحرانِ نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم اثر ارنست نولته
عناصر و خاستگاه توتالیتر - هانا آرنت
توضیحات مترجم (مهدی تدینی) در مورد فاشیسم
ــــــــــــــــــــــــــــ
لینک هر سه قسمت فاشیسم
قسمت اول:
https://youtu.be/N-2Rij2PRqc
قسمت دوم:
https://youtu.be/Wt6C7a5y0HI
قسمت سوم:
https://youtu.be/J5yAtUugqBw
ـــــــــــــــــــــــــ

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فاشیسم : قسمت 3/3 - یهودستیزی و حزب نازی آلمان

۰ لایک
۰ نظر

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
music by :
@ScottBuckley
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
جنبشهای فاشیستی، بحرانِ نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم اثر ارنست نولته
عناصر و خاستگاه توتالیتر - هانا آرنت
توضیحات مترجم (مهدی تدینی) در مورد فاشیسم
ــــــــــــــــــــــــــــ
لینک هر سه قسمت فاشیسم
قسمت اول:
https://youtu.be/N-2Rij2PRqc
قسمت دوم:
https://youtu.be/Wt6C7a5y0HI
قسمت سوم:
https://youtu.be/J5yAtUugqBw
ـــــــــــــــــــــــــ

آموزش