در حال بارگذاری ویدیو ...

فاشیسم : قسمت 2/3 - موسولینی و فاشیسم ایتالیا

۰ نظر گزارش تخلف
پویاکام
کانال تایید شده پویاکام

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
music by :
@ScottBuckley
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
جنبشهای فاشیستی، بحرانِ نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم اثر ارنست نولته
عناصر و خاستگاه توتالیتر - هانا آرنت
توضیحات مترجم (مهدی تدینی) در مورد فاشیسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فاشیسم : قسمت 2/3 - موسولینی و فاشیسم ایتالیا

۱ لایک
۰ نظر

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
music by :
@ScottBuckley
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
جنبشهای فاشیستی، بحرانِ نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم اثر ارنست نولته
عناصر و خاستگاه توتالیتر - هانا آرنت
توضیحات مترجم (مهدی تدینی) در مورد فاشیسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش