در حال بارگذاری ویدیو ...

پامسا (نسخه کامل برنامه با کیفیتHD)

علی فاضل
علی فاضل

پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر
هدف ما در این پویش:
۱ ) گسترش آشنایی با سیستم #اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید
۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود.
۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر
۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر در ایران

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پامسا (نسخه کامل برنامه با کیفیتHD)

۰ لایک
۰ نظر

پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر
هدف ما در این پویش:
۱ ) گسترش آشنایی با سیستم #اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید
۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود.
۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر
۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر در ایران

آموزش