در حال بارگذاری ویدیو ...

رمز موفقیت اسپرینکلرها

۶۱ بازدید
علی فاضل
علی فاضل

پامسا
پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر
این کلیپ بخشی از برنامۀ پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر است. هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است.
هدف ما در این پویش:
۱ ) گسترش آشنایی با سیستم اسپرینکلر از طریق ارائه و نشر کتب، مقالات، منابع علمی و ساخت برنامه اسلاید
۲ ) کمک به متقاعد سازی عمومی در کشور در جهت اینکه استفاده از سیستم اسپرینکلر سبب کاهش مخاطرات در زمان حریق میشود.
۳ ) رفع تصورات غلط در زمینه اسپرینکلر
۴ ) افزایش تعداد ساختمان های مجهز به اسپرینکلر در ایران

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال