در حال بارگذاری ویدیو ...

لیپوم

mahmod rasekhi
mahmod rasekhi

لیپوم چربی جمع شده در یک محل است که به صورت توده ای نرم در زیر پوست خود را نشان میدهد و براحتی حرکت میکند.

در اکثریت مواقع، زیر ۵ سانتی متر است.

گاه بیش از یک عدد در بدن وجود دارد. در زنان بیشتر، منفرد است و در مردان بیشتر، متعدد است.

بیشتر در سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی ظاهر میشود ولی در هر سنی امکان بروز هست، ژنتیک را در ایجاد آن مؤثر میدانند.

لیپوم بدخیم معمولا نمیشود خوش خیم است و علت ایجاد آن، رشد بیش از حد چربی و تجمع آن در یک ناحیه است که ممکن است در هر جای بدن ایجاد شود.

به ندرت بدخیم میشود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

لیپوم

۰ لایک
۰ نظر

لیپوم چربی جمع شده در یک محل است که به صورت توده ای نرم در زیر پوست خود را نشان میدهد و براحتی حرکت میکند.

در اکثریت مواقع، زیر ۵ سانتی متر است.

گاه بیش از یک عدد در بدن وجود دارد. در زنان بیشتر، منفرد است و در مردان بیشتر، متعدد است.

بیشتر در سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی ظاهر میشود ولی در هر سنی امکان بروز هست، ژنتیک را در ایجاد آن مؤثر میدانند.

لیپوم بدخیم معمولا نمیشود خوش خیم است و علت ایجاد آن، رشد بیش از حد چربی و تجمع آن در یک ناحیه است که ممکن است در هر جای بدن ایجاد شود.

به ندرت بدخیم میشود.