در حال بارگذاری ویدیو ...

زن قلب خانواده و تاب آوری قلب سلامت است

۰ نظر گزارش تخلف
خانه تاب آوری ایران ، رسانه مرجع تاب آوری ایران

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت است
دکترمحمدرضامقدسی
فضای پژوهش، سیاستگذاری و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس به عملکرد بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.
و در این میان لمس وجودی مشکلات از ضروریات است. قدرت باز آفرینی و بازسازی زندگی های صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوری است.
تاب آوری هم در پیشگیری از صدمات احتمالی و هم در بازیابی و بازسازی، مبتنی بر شواهد و تحقیقات متعدد نقش محوری دارد.
در این یادداشت توجه و تمرکز بر ضرورت آشنایی مددکاران با چگونگی توانمندسازی و توسعه تاب آوری زنان سرپرست خانوار است.
روش از عهده بر آمدن و تسلط بر موقعیت های بحرانی را و هم این طور افزایش احتمال موفقیت در شرایط پرتنش را تاب آوری توصیف و معرفی میکند. تقریباً چهار سال از اعلام بین المللی سال تاب آوری زنان میگذرد و امروز به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که چه عواملی باعث میشود زنان آسیب دیده از بلایای طبیعی، سوانح و سایر معضلات اجتماعی زندگی را در سلامت و امنیت بیشتر و بهتری ادامه دهند؟
بر همگان روشن است که (زنانه) بودن مسأله، اهمیت مضاعف موضوع مطروحه را یادآور میگردد چرا که زنان همزمان تربیت میکنند، پرورش میدهند، ایمنی و امنیت می آفرینند و سلامت نسل فعلی و نسل آتی منوط به وجود ایشان است. به نظر میرسد با حمایت و تقویت زیر ساختهای اجتماعی، تمرکز و توجه بیشتر به دارایی و تواناییهای مخاطب، توسعه آموزشهای اثربخش خصوصاً در حوزه ارتباطات و حمایت یابی، ترویج و تقویت امید و نکونگری و خوش بینی، افزون سازی برنامه های مهارت آموز تأثیر شرایط منفی و صدمات احتمالی را میتوان کاهش داد.
خلق و خوی مثبت، توانایی حل مساله ، اعتماد بنفس، ایمان ودر نهایت اعتقادات مذهبی هم از مولفه های کارساز و ضروریات هستند. تاب آوری در اینجا نیز همانند سایر عرصه ها تقسیم بندی خاصی از خوب وبد ارایه نمیکند بلکه توضیح و تفسیری از فرایند پایداری و موفقیت ارایه میدهد که متضمن حفظ و بازیابی سلامت است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

زن قلب خانواده و تاب آوری قلب سلامت است

۰ لایک
۰ نظر

زن قلب خانواده است و تاب آوری قلب سلامت است
دکترمحمدرضامقدسی
فضای پژوهش، سیاستگذاری و اجرایی حمایت از زنان از طریق توسعه تجانس به عملکرد بهینه نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.
و در این میان لمس وجودی مشکلات از ضروریات است. قدرت باز آفرینی و بازسازی زندگی های صدمه دیده منوط به قدرت تاب آوری است.
تاب آوری هم در پیشگیری از صدمات احتمالی و هم در بازیابی و بازسازی، مبتنی بر شواهد و تحقیقات متعدد نقش محوری دارد.
در این یادداشت توجه و تمرکز بر ضرورت آشنایی مددکاران با چگونگی توانمندسازی و توسعه تاب آوری زنان سرپرست خانوار است.
روش از عهده بر آمدن و تسلط بر موقعیت های بحرانی را و هم این طور افزایش احتمال موفقیت در شرایط پرتنش را تاب آوری توصیف و معرفی میکند. تقریباً چهار سال از اعلام بین المللی سال تاب آوری زنان میگذرد و امروز به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که چه عواملی باعث میشود زنان آسیب دیده از بلایای طبیعی، سوانح و سایر معضلات اجتماعی زندگی را در سلامت و امنیت بیشتر و بهتری ادامه دهند؟
بر همگان روشن است که (زنانه) بودن مسأله، اهمیت مضاعف موضوع مطروحه را یادآور میگردد چرا که زنان همزمان تربیت میکنند، پرورش میدهند، ایمنی و امنیت می آفرینند و سلامت نسل فعلی و نسل آتی منوط به وجود ایشان است. به نظر میرسد با حمایت و تقویت زیر ساختهای اجتماعی، تمرکز و توجه بیشتر به دارایی و تواناییهای مخاطب، توسعه آموزشهای اثربخش خصوصاً در حوزه ارتباطات و حمایت یابی، ترویج و تقویت امید و نکونگری و خوش بینی، افزون سازی برنامه های مهارت آموز تأثیر شرایط منفی و صدمات احتمالی را میتوان کاهش داد.
خلق و خوی مثبت، توانایی حل مساله ، اعتماد بنفس، ایمان ودر نهایت اعتقادات مذهبی هم از مولفه های کارساز و ضروریات هستند. تاب آوری در اینجا نیز همانند سایر عرصه ها تقسیم بندی خاصی از خوب وبد ارایه نمیکند بلکه توضیح و تفسیری از فرایند پایداری و موفقیت ارایه میدهد که متضمن حفظ و بازیابی سلامت است.