در حال بارگذاری ویدیو ...

(رعایت فاصله کاشت درخت)

احمد رئوفی (آموزش باغبانی)
احمد رئوفی (آموزش باغبانی)

رعایت فاصله کاشت و تراکم مناسب درخت در واحد سطح از اصول بسیار مهم در پرورش درختان میوه می باشد.
اگر تراکم مناسب نباشد می تواند در سال‌های بعد مشکلات بسیار زیادی از قبیل شیوع بیشتر آفات و بیماری ها بخاطر عدم تهویه مناسب داشته باشد همچنین عملکرد به شدت کاهش پیدا کند بخاطر عدم رسیدن نور مناسب و کافی و همچنین کیفیت میوه ها از لحاظ تشکیل رنگ و سایز کاهش یابد.
لذا بایستی متناسب با شرایط اقلیمی، خاک، آب و گونه و پایه فاصله مشخص شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

(رعایت فاصله کاشت درخت)

۰ لایک
۰ نظر

رعایت فاصله کاشت و تراکم مناسب درخت در واحد سطح از اصول بسیار مهم در پرورش درختان میوه می باشد.
اگر تراکم مناسب نباشد می تواند در سال‌های بعد مشکلات بسیار زیادی از قبیل شیوع بیشتر آفات و بیماری ها بخاطر عدم تهویه مناسب داشته باشد همچنین عملکرد به شدت کاهش پیدا کند بخاطر عدم رسیدن نور مناسب و کافی و همچنین کیفیت میوه ها از لحاظ تشکیل رنگ و سایز کاهش یابد.
لذا بایستی متناسب با شرایط اقلیمی، خاک، آب و گونه و پایه فاصله مشخص شود.

آموزش