در حال بارگذاری ویدیو ...

(علت خشک شدن یکباره درختان میوه)

احمد رئوفی (آموزش باغبانی)
احمد رئوفی (آموزش باغبانی)

مراقب بیماری پوسیدگی طوقه درختان میوه باشیم
یکی از مواردی که باعث خشک شدن یکباره درختان میوه می شود بیماری های پوسیدگی طوقه می باشد. محل پوسیده سیاه شده و ازش صمغ های سیاه رنگی خارج شده. اولین اقدام کنار زدن خاک، دور کردن آب از تنه و سپس تراشیدن محل های آلوده و پوشش محل طوقه با بردوفیکس و از یه قارچکش سیستمیک مثل الیت همراه با آبیاری استفاده کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

(علت خشک شدن یکباره درختان میوه)

۰ لایک
۰ نظر

مراقب بیماری پوسیدگی طوقه درختان میوه باشیم
یکی از مواردی که باعث خشک شدن یکباره درختان میوه می شود بیماری های پوسیدگی طوقه می باشد. محل پوسیده سیاه شده و ازش صمغ های سیاه رنگی خارج شده. اولین اقدام کنار زدن خاک، دور کردن آب از تنه و سپس تراشیدن محل های آلوده و پوشش محل طوقه با بردوفیکس و از یه قارچکش سیستمیک مثل الیت همراه با آبیاری استفاده کنید.

آموزش