در حال بارگذاری ویدیو ...

(گلدهی درختان در تابستان)

احمد رئوفی (آموزش باغبانی)
احمد رئوفی (آموزش باغبانی)

گلدهی مجدد درختان در زمان نامناسب در فصل تابستان
این پدیده بیشتر زمان که درخت دچار شوک و تنش زیستی یا غیر زیستی شده و برگها ریزش کرده اتفاق می افته و اصلا مناسب نیست
لذا مراقب باشید در طول فصل درختهاتون دچار برگ ریزی و تنش نشوند و اگه این اتفاق افتاد گل ها و اگه میوه تشکیل شد حذف کنید.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

(گلدهی درختان در تابستان)

۱ لایک
۰ نظر

گلدهی مجدد درختان در زمان نامناسب در فصل تابستان
این پدیده بیشتر زمان که درخت دچار شوک و تنش زیستی یا غیر زیستی شده و برگها ریزش کرده اتفاق می افته و اصلا مناسب نیست
لذا مراقب باشید در طول فصل درختهاتون دچار برگ ریزی و تنش نشوند و اگه این اتفاق افتاد گل ها و اگه میوه تشکیل شد حذف کنید.

آموزش