Skip to main content
شهر فرش
۵۹ بازدید

نکات مدیریت برتر - پیروی از قوانین

rakhshany
rakhshany
منتشر شده در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

نکات کوتاه در مورد مدیریت برتر - مدرس : دکتر کامران رخشانی