Skip to main content
تک بلیط
۱,۵۷۷ بازدید

نگاهی به زندگی حرفه‌ای رضا ارحام‌صدر

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷

بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران به بهانه سالروز درگذشت او/اصفهان